Hội thi kéo co kỷ niệm ngày 20/11 của thầy và trò trường Tiểu học Nguyễn Trãi năm học 2023 - 2024

0 lượt xem

Hội thi kéo co kỷ niệm ngày 20/11 của thầy và trò trường Tiểu học Nguyễn Trãi năm học 2023 - 2024

0 lượt xem

Hội thi kéo co kỷ niệm ngày 20/11 của thầy và trò trường Tiểu học Nguyễn Trãi năm học 2023 - 2024

0 lượt xem

Hội thi kéo co kỷ niệm ngày 20/11 của thầy và trò trường Tiểu học Nguyễn Trãi năm học 2023 - 2024

0 lượt xem

Hội thi kéo co kỷ niệm ngày 20/11 của thầy và trò trường Tiểu học Nguyễn Trãi năm học 2023 - 2024

0 lượt xem

Hội thi kéo co kỷ niệm ngày 20/11 của thầy và trò trường Tiểu học Nguyễn Trãi năm học 2023 - 2024

0 lượt xem

Chương trình Tuyên truyền Luật Giao thông bằng hình thức sân khấu hóa năm 2023

1 lượt xem

Chương trình Tuyên truyền Luật Giao thông bằng hình thức sân khấu hóa năm 2023

0 lượt xem

Chương trình Tuyên truyền Luật Giao thông bằng hình thức sân khấu hóa năm 2023

1 lượt xem

Chương trình Tuyên truyền Luật Giao thông bằng hình thức sân khấu hóa năm 2023

0 lượt xem

Chương trình Tuyên truyền Luật Giao thông bằng hình thức sân khấu hóa năm 2023

0 lượt xem

Chương trình Tuyên truyền Luật Giao thông bằng hình thức sân khấu hóa năm 2023

0 lượt xem

Đại hội Chi đội nhiệm kỳ năm học 2023 - 2024 khối 4, 5

1 lượt xem

Đại hội Chi đội nhiệm kỳ năm học 2023 - 2024 khối 4, 5

0 lượt xem

Đại hội Chi đội nhiệm kỳ năm học 2023 - 2024 khối 4, 5

1 lượt xem

Đại hội Chi đội nhiệm kỳ năm học 2023 - 2024 khối 4, 5

0 lượt xem

Đại hội Chi đội nhiệm kỳ năm học 2023 - 2024 khối 4, 5

1 lượt xem

Đại hội Chi đội nhiệm kỳ năm học 2023 - 2024 khối 4, 5

0 lượt xem

Đại hội CB, NV, người lao động

0 lượt xem

Đại hội CB, NV, người lao động

0 lượt xem

Đại hội CB, NV, người lao động

0 lượt xem

Đại hội CB, NV, người lao động

0 lượt xem

Đại hội CB, NV, người lao động

0 lượt xem

Đại hội CB, NV, người lao động

0 lượt xem

Vụi hội Trung thu 2023

1 lượt xem

Vụi hội Trung thu 2023

1 lượt xem

Vụi hội Trung thu 2023

0 lượt xem

Vụi hội Trung thu 2023

0 lượt xem

Vụi hội Trung thu 2023

0 lượt xem

Vụi hội Trung thu 2023

0 lượt xem

Chuyên đề Tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH

1 lượt xem

Chuyên đề Tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH

0 lượt xem

Chuyên đề Tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH

0 lượt xem

Chuyên đề Tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH

0 lượt xem

Chuyên đề Tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH

0 lượt xem

Chuyên đề Tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH

0 lượt xem

Cô giáo Nguyễn Thị Hương - Phó Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Nhà trường

7 lượt xem

Cô Hiệu phó trao biển lớp cho học sinh lớp 1

2 lượt xem

Cô Tổng phụ trách

0 lượt xem

Công ty Nước sạch Hà Đông tặng hoa nhà trường

0 lượt xem

Đại biểu

0 lượt xem

Đại biểu

0 lượt xem

Trường tiểu học Nguyễn Trãi hân hoan chào đón các em học sinh lớp 1 năm học 2023 - 2024

5 lượt xem

Trường tiểu học Nguyễn Trãi hân hoan chào đón các em học sinh lớp 1 năm học 2023 - 2024

4 lượt xem

Trường tiểu học Nguyễn Trãi hân hoan chào đón các em học sinh lớp 1 năm học 2023 - 2024

2 lượt xem

Trường tiểu học Nguyễn Trãi hân hoan chào đón các em học sinh lớp 1 năm học 2023 - 2024

1 lượt xem

Trường tiểu học Nguyễn Trãi hân hoan chào đón các em học sinh lớp 1 năm học 2023 - 2024

1 lượt xem

Trường tiểu học Nguyễn Trãi hân hoan chào đón các em học sinh lớp 1 năm học 2023 - 2024

2 lượt xem

1

3 lượt xem

2

0 lượt xem

3

1 lượt xem

4

0 lượt xem

5

0 lượt xem

6

1 lượt xem

1

3 lượt xem

3

2 lượt xem

6

0 lượt xem

7

2 lượt xem

8

1 lượt xem

9

0 lượt xem

3

0 lượt xem

6

0 lượt xem

7

0 lượt xem

9

0 lượt xem

11

1 lượt xem

1

2 lượt xem

3

0 lượt xem

6

0 lượt xem

7

0 lượt xem

10

1 lượt xem

14

0 lượt xem

13

0 lượt xem

9

0 lượt xem

8

0 lượt xem

6

0 lượt xem

1

0 lượt xem

2

1 lượt xem

Tap The

0 lượt xem

3

1 lượt xem

5

0 lượt xem

7

0 lượt xem

1

7 lượt xem

2

0 lượt xem

5

0 lượt xem

Tiết Toán cô giáo Đinh Thị Trâm

1 lượt xem

Tiết Luyện từ và câu của cô giáo Nguyễn Thị Thuý

1 lượt xem

Tiết Hoạt động trải nghiệm của cô giáo Nguyễn Phương Anh

1 lượt xem

Tiết Âm nhạc của cô giáo Đỗ Trà My

0 lượt xem

Z3706835116251 Eb9282b5d2699c2b3c10d13acaf8ca09 1

1 lượt xem

Z3706828624274 4b3ff4e29f247f36e86601b5a3aecbcd 1

1 lượt xem

Anh Giao Vien Tham Gia Keo Co 1

1 lượt xem

Anh Giao Vien Tham Gia Keo Co 2

0 lượt xem

Anh Giao Vien Tham Gia Keo Co 3

0 lượt xem

Anh Giao Vien Tham Gia Keo Co 4

0 lượt xem

Anh Giao Vien Tham Gia Keo Co 5

0 lượt xem

Anh Giao Vien Tham Gia Keo Co 6

0 lượt xem

Hoi Thi Net Dep Thay Tro 64

4 lượt xem

Hoi Thi Net Dep Thay Tro 1

0 lượt xem

Hoi Thi Net Dep Thay Tro 2

0 lượt xem

Hoi Thi Net Dep Thay Tro 3

0 lượt xem

Hoi Thi Net Dep Thay Tro 4

1 lượt xem

Hoi Thi Net Dep Thay Tro 5

1 lượt xem

Cô Hoàng Thị Thu TPT Đội nhận Bằng Khen của Thành Đoàn Hà Nội

0 lượt xem

Cô giáo Nguyễn Diệu Linh nhận Giấy khen của LĐLĐ quận Hà Đông

0 lượt xem

Bà Nguyễn Thị Hương - Phó hiệu trường nhà trường

1 lượt xem

Bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trãi phát biểu ý kiến

0 lượt xem

Học sinh toàn trường

0 lượt xem

Giới thiệu đại biểu bà Đàm Bích Hòa - nguyên Hiệu trưởng nhà trường

0 lượt xem

1

2 lượt xem

2

0 lượt xem

5

0 lượt xem

8

0 lượt xem

Z3706702390941 1e00b9a410626462ab37bf0a940cbe41 1

0 lượt xem

Z3706707318103 712549b537062254e7af717a47a79e6f 1

0 lượt xem

Z3706770629490 F497a504b1a74071341ebbb148e04d3a 1

0 lượt xem

Z3706808605238 4d393a09f7347d1c154788b60b2783da 1

0 lượt xem

Z3706824313749 9f56173b6684566251bf0e4bebf3aeb4 1

0 lượt xem

Z3706825660026 8d460c1c8101514ce839afaa2eac187c 1

0 lượt xem

Thầy và trò trường Tiểu học Nguyễn Trãi tham gia Lễ Sơ kết Học kì 1 năm học 2022 2023

10 lượt xem

Thầy và trò trường Tiểu học Nguyễn Trãi tham gia Lễ Sơ kết Học kì 1 năm học 2022 2023

0 lượt xem

Thầy và trò trường Tiểu học Nguyễn Trãi tham gia Lễ Sơ kết Học kì 1 năm học 2022 2023

0 lượt xem

Thầy và trò trường Tiểu học Nguyễn Trãi tham gia Lễ Sơ kết Học kì 1 năm học 2022 2023

0 lượt xem

Thầy và trò trường Tiểu học Nguyễn Trãi tham gia Lễ Sơ kết Học kì 1 năm học 2022 2023

0 lượt xem

Thầy và trò trường Tiểu học Nguyễn Trãi tham gia Lễ Sơ kết Học kì 1 năm học 2022 2023

1 lượt xem
 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

 
Thống kê
  •   Đang truy cập 4
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 2
 
  •   Hôm nay 1,048
  •   Tháng hiện tại 32,126
  •   Tổng lượt truy cập 328,832